Vídeo drons per reportatges | Tavisa
Videos promocionals i video reportatges

  • Duració variable (seqüències a partir de 20s)
  • Preses "Indoor"/"Outdoor"
  • Enregistraments aèries a altures variables (fins a 120 metres)
  • Preses sobre l'aigua.
  • Elaboració Script / Pla Escenes
  • Lliuraments en diverses resolucions i formats
  • Incorporació música / banda sonora
  • Incorporació de logos i textos variables
  • Incorporació de fotos

Video Drones

Tavisa ofereix un nou i innovador servei de filmació i fotografia aèria de baixa i mitja alçada amb imatges i perspectives inèdites. Així mateix fem servir les més avançades eines d'edició i post-producció per oferir als nostres clients un producte final d'alta qualitat i "ready to use".

El nostre equip humà està format per professionals multidisciplinaris de diverses nacionalitats capaços d'atendre i assessorar una diversificada clientela nacional i internacional.

A més comptem amb l'àmplia experiència i el suport dels nostres Partners: L'empresa alemanya PHT Airpicture GmbH, empresa pionera en l'àmbit de vídeo i fotografia aèria mitjançant sistemes de filmació amb control remot (UAV -).
El nostre Partner PHT Airpicture utilitza un sistema de càmera aària (UAV) d'última generació pilotat per professionals altament qualificats i amb àmplia experiència capaços de realitzar vols en les més exigents condicions.

A diferència de mitjans aeris convencionals com helicòpters o avionetes, aquest sistema proporciona més flexibilitat en la filmació d'objectes i escenes podent volar entre objectes a molt reduïda distància, "indoor" i "outdoor" i amb un rang d'altura des d'1 fins a 120 metres, (a més a més disposem també amb el nostre partner Estop d'avionetes per a realitzar preses panoràmiques d'altura elevades).

S'empren les més avançades eines d'edició / postproducció per oferir als nostres clients un producte final d'alta qualitat i "ready to use" per a la immediata incorporació a la seva pàgina web o reproducció en tot tipus de dispositius electrònics.